Harde nl film d

harde  nl film d

De nachtmerrieachtige wijze waarop het gerechtelijk stelsel en de donkere straten en gangen in beeld worden gebracht zouden later films als Murder, My Sweet RKO Pictures, , en Spellbound United Artists, beïnvloed kunnen hebben. Het boek was al twee keer eerder verfilmd, maar Hustons versie was compromisloos en zette net als het oorspronkelijke verhaal van Hammett een 'onheldhaftige held' neer in een grauwe Amerikaanse stedelijke omgeving. Het genre was geboren.

Over de noir-status van Alfred Hitchcocks thrillers uit die periode zijn de meningen verdeeld: Otto Preminger vestigde zijn reputatie met Laura en werd een van de hoogst aangeschreven regisseurs van het genre. Billy Wilder maakte enkele jaren na Double Indemnity en The Lost Weekend enkele noirs die niet zozeer krimi 's waren, maar eerder satires op de Hollywoodproducties: Sunset Boulevard en Ace in the Hole In a Lonely Place betekende Nicholas Rays doorbraak.

Orson Welles ondervond gewoonlijk heel wat problemen bij de financiering van zijn projecten, maar zijn drie films noirs konden evenwel rekenen op een behoorlijk budget. Deze film wordt vaak aangehaald als laatste klassieke film noir. Zijn volgende film, Scarlet Street , viel de twijfelachtige eer te beurt om als een van de weinige klassieke films noirs officieel gecensureerd te worden.

Omwille van zijn erotische toespelingen werd hij tijdelijk verboden in Milwaukee Atlanta en de staat New York. Van deze maatschappij was de hoofdrolspeelster van de film, Joan Bennett , de tweede grootste aandeelhouder.

Lang zou samen met Bennet en haar echtgenoot Walter Wanger — voorheen bij Universal — op dezelfde manier Secret Beyond the Door produceren. In de Verenigde Staten stonden films noirs vaak als B-film op het programma, wat betekende dat men voor de prijs van 1 bioscoopkaartje zowel een 'A-film' als een lowbudgetfilm te zien kreeg. Vanaf eind jaren vijftig verdween de film noir stilaan van het programma. Hierbij speelden de volgende ontwikkelingen vermoedelijk een grote rol:.

De term film noir, in bedacht door criticus Nino Frank, werd maar zelden gebruikt door filmmakers, critici en fans, en vond pas echt ingang enkele decennia later. Hoewel er sinds de vroege jaren nog slechts weinig nieuwe grote films in het klassieke film noir-genre uitkwamen, was er wel sprake van aanzienlijke invloed op andere genres. Deze films nemen meestal zowel thematische als visuele elementen over die doen denken aan film noir.

Vaak werden deze neo noirs, net als de klassieke films noirs, uitgebracht door producenten van independent films , kleinere filmstudio's. Pogingen van filmcritici tot definiëren van film noir vonden plaats vanaf de jaren zeventig , en er was een tendens om hieronder alleen de films op te nemen uit de 'klassieke' periode': De laatste jaren wordt er echter wat flexibeler omgesprongen met de term, waarbij zowel vooroorlogse films worden opgenomen als films daterend van na deze klassieke periode.

Deze latere films worden neo noir genoemd, en een subgenre ervan krijgt de naam tech noir. Een voorbeeld van dit laatste is The Terminator , een film waarin technologie een vooraanstaande en bedreigende rol speelt. Hieronder volgt een kort overzicht van de post-noir-producties vanaf de jaren zestig zie verder het hoofdartikel Neo noir. Hoewel het moeilijk is om een lijn te trekken tussen sommige van de noir-films van de vroege jaren zoals Blast of Silence en Cape Fear en de noirs van de late jaren , is het duidelijk dat nieuwe trends ontstaan in het postklassieke tijdperk.

The Manchurian Candidate , geregisseerd door John Frankenheimer , Shock Corridor , geregisseerd door Samuel Fuller, en Brainstorm , geregisseerd door de ervaren noir-acteur William Conrad , behandelen alle het thema van de geestelijke ontreddering in de stijl van de film noir. Met de populaire reeks The Fugitive maakten de televisiekijkers kennis met de klassieke noir-thema's en noir-sfeer.

Van de Franse regisseur Jean-Luc Godard verscheen À bout de souffle in , dat duidelijk geïnspireerd was op de misdaadfilms met Humphrey Bogart. Andere films die zich in de traditie van de oorspronkelijke film noir plaatsten, waren John Boormans Point Blank , en Alan J. Pakula 's Klute Ook Fassbinder maakte met Liebe ist kälter als der Tod een hommage aan het film noir-genre. Het personage Philip Marlowe , de prototypische hard-boiled detective , wordt hier wat 'oneerbiedig' tegenover de film noir-mythe neergezet als een onaangepast buitenbeentje, die alle voeling met de hedendaagse zeden heeft verloren.

De meest spraakmakende van de neo noirs uit die tijd was regisseur Roman Polanski 's Chinatown uit Het speelt zich af in het Los Angeles van , een geliefde noir-setting. Naarmate de stijl van de film noir evolueerde, werden de sfeer en de belichting donkerder, de personages corrupter, en de thema's en de toon fatalistischer.

Zo bracht Martin Scorsese in met Taxi Driver een radicale, bloederige neo noir met de stilistische kenmerken van de klassieke film noir: Een aantal van de noirs uit de jaren zeventig waren in feite remakes van de klassiekers, zoals bijvoorbeeld Thieves Like Us en Farewell, My Lovely Aan het begin van deze periode kwam Scorseses meesterwerk Raging Bull in de bioscoopzalen: Body Heat , de film van Lawrence Kasdan die het daaropvolgende jaar werd uitgebracht, herinnert vooral door de zwoele, erotiserende sfeer aan enkele klassieke films noirs.

Het succes van deze atypische film had tot gevolg dat enkele belangrijke Hollywoodstudio's inzagen dat er voor deze soort films een markt was. Neo noir-films werden opgenomen in de mainstream , en sommige ervan brachten de studio's zelfs veel geld op. Succesrijke neo noirs waren Black Widow , Shattered en Final Analysis , maar het was vooral Basic Instinct van Paul Verhoeven dat de kassa's deed rinkelen. Deze film toonde ook aan hoe het polychrome palet van neo noirs veel van de expressionistische effecten van de klassieke zwart-witnoirs kon reproduceren.

Werkend met over het algemeen kleine budgetten creëerden de gebroeders Joel en Ethan Coen een van de meest uitgebreide, door klassieke noir film beïnvloede oeuvres, met films als Blood Simple en Fargo Een andere grote naam in dit genre is Quentin Tarantino , schrijver en regisseur van tegelijk harde en geestige neo noirs zoals Reservoir Dogs en Pulp Fiction De neo noir-stijl drukte in deze periode ook zijn stempel op televisiereeksen als Miami Vice — en Crime Story — Tech noir ook bekend als sciencefiction noir is een wat aparte loot van de film noir-familie die in deze periode opgang maakte.

Het is een cross-over -genre met een combinatie van film noir en sciencefiction , zoals te zien in Alien , Blade Runner , The Terminator en The Matrix Following , het zwart-witdebuut uit van de Britse regisseur Christopher Nolan , was een openlijk eerbetoon aan de klassieke noir. Tijdens het eerste decennium van de nieuwe eeuw was hij een van de grootste Hollywood-regisseurs van de neo noir met het veelgeprezen Memento , de remake van Insomnia , en zijn superhelden-films, Batman Begins en The Dark Knight Met extreem gewelddadige films zoals Sympathy for Mr Vengeance en Thirst is Park Chan-wook van Zuid-Korea de meest prominente regisseur buiten de Verenigde Staten die regelmatig in de noir-stijl werkt.

De commercieel succesvolste neo noir tot hiertoe van deze periode is Sin City , geregisseerd door Robert Rodriguez , een extravagante, gestileerd zwart-wit geschoten film met hier en daar wat kleur. Andere voorbeelden van geslaagde films met neo noir-ingrediënten die na verschenen zijn:. Ook op televisie blijft neo noir het goed doen. Veronica Mars is een populaire Amerikaanse televisieserie in film noir-stijl over een vrouwelijke student en privédetective; de reeks ging van start in Niettegenstaande er tegen een einde kwam aan de klassieke film noir-periode, blijft deze stijl van filmen dus nog steeds een grote invloed uitoefenen op de hedendaagse filmproductie.

De stijl van films noirs leent zich goed tot parodie. De oorspronkelijke makers in de jaren veertig en vijftig van deze films waren niet bewust bezig met het maken van "films noirs".

Filmcriticus en journalist Chris Fujiwara stelt daarom dat "they didn't think of them as 'films noir'; they thought they were making crime films, thrillers, mysteries, and romantic melodramas" [4] ze dachten dus dat ze misdaadfilms, thrillers, mysteryfilms en romantische melodrama's maakten. Pas toen na de Tweede Wereldoorlog en na het einde van de censuur door de Duitse bezetters de Franse filmrecensenten de Amerikaanse films te zien kregen die in de oorlog gemaakt waren, ontstond het idee dat het hier om een aparte groep films ging.

Film noir zoals ze hun ontdekking doopten was volgens hen een weerspiegeling van het pessimisme in deze sombere oorlogsperiode, en de corrupte en claustrofobische wereld van de film noir belichaamde deze existentiële angsten en het verlies van alle idealisme.

De discussie of film noir als genre dan wel als stijl moet worden beschouwd, is nog steeds gaande. In verscheen in het Brits tijdschrift Cinema bijvoorbeeld een artikel van Raymond Durgnat met de titel "Paint it Black: Hij was van oordeel dat film noir geen genre was zoals de western of de gangsterfilm , maar kwam niet veel verder dan de vaststelling dat deze films bepaald werden door motief en sfeer motif and tone. Ook Paul Schrader kwam tot de conclusie dat het niet om een genre ging.

Aan dezelfde zijde vinden we ook James Monaco, die in 'American Film Now' aangeeft dat film noir niet een genre is maar een stijl. James Darnico in 'Film Noir: A Modest Proposal' uit [5] verdedigt de visie dat het wel een genre is, terwijl hij echter niet overtuigd is van het bestaan van een gemeenschappelijke stijl.

Paul Kerr [6] verdedigt ook de genre-visie en wijst erop dat een van de opvallendste kenmerken van de stijl, de low-keybelichting , eigenlijk uit nood ontstaan is door een gebrek aan budget voor deze B-films.

Hoe dan ook, film noir leende in de jaren veertig elementen uit misdaad -, detective - en mysterygenres. Hierbij werd een nieuwe vorm van cinema gecreëerd met een aantal nieuwe karakteristieken. Film noir wordt vaak beschreven als in wezen pessimistisch. De noir-verhalen gaan immers typisch over mensen die gevangen zitten in ongewenste situaties, en die strijdend tegen het willekeurige en onverschillige lot ten onder gaan. Deze films worden gezien als de afbeelding van een wereld die inherent corrupt is.

De klassieke film noir wordt vaak in verband gebracht met de Amerikaanse maatschappij van de periode waarin deze films ontstonden. Zij reflecteren het gevoel van angst en vervreemding in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog.

Van films noirs uit de jaren vijftig zoals Kiss Me Deadly , die verschenen op het hoogtepunt van de Rode Angst , wordt ook gezegd dat zij de culturele paranoia weergeven. Volgens sommige filmcritici, zoals Paul Schrader in zijn essay uit , wordt film noir zelfs hoofdzakelijk gedefinieerd door de sfeer.

Omdat Film noir personages en verhalen opvoert die tegen traditionele familie waarden ingaan, zegt men dat deze films gekenmerkt worden door "morele ambiguïteit". Nochtans legde de Hays Code tussen en aan de grote Amerikaanse filmstudio's een vrij verregaande morele censuur op.

Bijgevolg moesten filmmakers er in die periode op toezien dat in hun verhaal standvastigheid en deugd werden beloond en zondaars hun terechte straf kregen. Heel wat van de latere films noirs lappen dergelijke conventies echter aan hun laars, en in films als Chinatown bijvoorbeeld kan de misdaad wel triomferen.

Heel vaak draait het verhaal in een film noir rond een cynisch, hardvochtig, gedesillusioneerd mannelijk personage, vertolkt door acteurs als Robert Mitchum , Fred MacMurray en Humphrey Bogart.

De protagonist wordt typisch geconfronteerd met een mooie, maar promiscue , amorele, dubbelspel spelende en verleidelijke femme fatale , vertolkt door bijvoorbeeld Mary Astor , Veronica Lake , Jane Greer , Barbara Stanwyck of Lana Turner. Zij maakt gebruik van haar vrouwelijke listen en seksualiteit om hem zodanig te manipuleren dat hij uiteindelijk bijvoorbeeld een moord in de schoenen geschoven krijgt. Het is geen fraai beeld dat film noir van de vrouw schetst als onafhankelijk, manipulerend roofdier.

Zo zijn er nog heel wat traditionele waarden die in deze films worden ondergraven. Niet alleen het kerngezin ligt onder vuur bij film noir, maar ook heel wat andere sociale instituten. Het strafrechtelijk systeem wordt als incompetent voorgesteld, de politie als corrupt, en zelfs de federale overheid is in film noir een bedreigend instituut.

Heel wat titels van films noirs verwijzen trouwens al naar deze donkere toon en inhoud: In het algemeen gaat film noir in tegen de door mainstream -Hollywoodproducties gekoesterde familiewaarden en geeft daar in de periode van de Koude Oorlog pessimisme en scepticisme voor in de plaats. Zonder dat deze zich ervan bewust waren, hadden de vroege film noir-regisseurs een nieuwe filmstijl geïntroduceerd met een eigen thematiek en visuele stijl, die een breuk betekende met films als The Wizard of Oz en Gone With the Wind die uiteindelijk nog sterk de familiewaarden benadrukten.

Parodieën van films noirs spelen graag in op steeds weerkerende visuele motieven: Veel met film noir geassocieerde effecten worden bereikt door mise-en-scène en bewuste manipulatie van belichting en filmcamera.

Geen enkele van de hieronder genoemde kenmerken zoals belichting, camerahoek en perspectief behoort echter uitsluitend toe aan de film noir. Vroegere filmmakers, met name van de expressionistische film , maakten eveneens gebruik van bijvoorbeeld sterke contrasten en vreemde kadreringen. In de film noir-cyclus leidt het gebruik van deze elementen echter tot een opvallend consistente visuele stijl met volgende kenmerken:.

Een filmisch archetype is een personage, plaats of ding, dat herhaaldelijk voorkomt in films met een bepaalde stijl of karakterisering. Archetypes die vaak geassocieerd worden met film noir zijn de femme fatale en de hard-boiled detective. Daarnaast kan ook de hele setting van een film noir als archetypisch worden gezien: De rolmodellen die film noir de kijker voorschotelt de stoere man, de verleidelijke vrouw krijgen nogal wat kritiek van sommige filmcritici zoals Janey Place.

In Women in Film Noir [8] stelt ze dat film noir a male fantasy een mannelijke fantasie is waarin de vrouw hoofdzakelijk door haar seksualiteit wordt gedefinieerd, en waarin de tegenpolen van de archetypen — de 'dark lady' en de 'virgin' maagd — tegenover elkaar worden uitgespeeld. Aan de andere kant, zo stelt ze, laat film noir ook sterke, actieve en intelligente vrouwen zien. De meestal mannelijke protagonist van een film noir is eerder een antiheld.

Hij lijkt niet op de typische held die in andere films wordt opgevoerd, maar precies door zijn gebreken kan het publiek zich met hem identificeren. Vaak houdt het personage er een dubbelzinnige moraal op na en ontbeert het heldhaftige eigenschappen als moed, eerlijkheid of edelmoedigheid.

Hij kan hard, maar toch sympathiek zijn, en zwakheden vertonen. Hard-boiled detectives en andere cynische avonturiers zijn literaire personages die opduiken in verhalen van Dashiell Hammett, Raymond Chandler en Ernest Hemingway. Ze zijn hard en cynisch, maar ook romantisch , en laten zich in de film noirverhalen al dan niet gewillig manipuleren door de femme fatale. Het genre vindt zijn oorsprong in de vooroorlogse The Thin Man -series van Hammett waarin William Powell , Myrna Loy en Asta de hond gelukkig en gesofisticeerd samenleven en misdaden oplossen.

Robert Mitchum zet in Build My Gallows High 'Out of the Past' een geslepen privédetective neer die valt voor de charmes van een onbetrouwbare vrouw. De acteur die waarschijnlijk het meest succesvol de rol van de hard-boiled detective speelde, was Humphrey Bogart. De held uit de film noir evolueert ook met de tijd. Hij is de tough guy zoals schrijver Dashiell Hammett hem neerzette in zijn verhaal.

Naarmate de noirperiode vorderde, leken de helden echter meer en meer kwetsbaar en onderhevig te worden aan krachten buiten henzelf waar ze geen controle over hadden. In Pushover , met Fred MacMurray als protagonist, wordt de detective zelfs een misdadiger. In het tijdperk van de klassieke film noir verscheen de femme fatale bijna onvermijdelijk in elk verhaal.

Een voorbeeld ervan vinden we bij de bezitterige en narcistische Ellen Brent Harland gespeeld door Gene Tierney in Leave Her to Heaven , die voor niets terugdeinst om haar man aan zich te binden.

Only the Brave 4 — Michel van Dam , My Generation 4 — Daniel Singelenberg , Films op tv de komende dagen The Disappearance of Eleanor Rigby: Her Vandaag , Ocean's Eleven Morgen , Jurassic Park Ma 11 juni , John Wick Di 12 juni , Live Free or Die Hard Wo 13 juni , Bioscoop top 10 01 2 Deadpool 2.

A Star Wars Story. Laatst beoordeelde films Left Behind Bridge to Terabithia Dummie de Mummie Kies een jaar Alle jaren Kies periode - - - - - - - - - - - - -

..

Streepje dikke lul in natte kutharde  nl film d

De nachtmerrieachtige wijze waarop het gerechtelijk stelsel en de donkere straten en gangen in beeld worden gebracht zouden later films als Murder, My Sweet RKO Pictures, , en Spellbound United Artists, beïnvloed kunnen hebben. Het boek was al twee keer eerder verfilmd, maar Hustons versie was compromisloos en zette net als het oorspronkelijke verhaal van Hammett een 'onheldhaftige held' neer in een grauwe Amerikaanse stedelijke omgeving.

Het genre was geboren. Over de noir-status van Alfred Hitchcocks thrillers uit die periode zijn de meningen verdeeld: Otto Preminger vestigde zijn reputatie met Laura en werd een van de hoogst aangeschreven regisseurs van het genre.

Billy Wilder maakte enkele jaren na Double Indemnity en The Lost Weekend enkele noirs die niet zozeer krimi 's waren, maar eerder satires op de Hollywoodproducties: Sunset Boulevard en Ace in the Hole In a Lonely Place betekende Nicholas Rays doorbraak. Orson Welles ondervond gewoonlijk heel wat problemen bij de financiering van zijn projecten, maar zijn drie films noirs konden evenwel rekenen op een behoorlijk budget.

Deze film wordt vaak aangehaald als laatste klassieke film noir. Zijn volgende film, Scarlet Street , viel de twijfelachtige eer te beurt om als een van de weinige klassieke films noirs officieel gecensureerd te worden. Omwille van zijn erotische toespelingen werd hij tijdelijk verboden in Milwaukee Atlanta en de staat New York. Van deze maatschappij was de hoofdrolspeelster van de film, Joan Bennett , de tweede grootste aandeelhouder.

Lang zou samen met Bennet en haar echtgenoot Walter Wanger — voorheen bij Universal — op dezelfde manier Secret Beyond the Door produceren. In de Verenigde Staten stonden films noirs vaak als B-film op het programma, wat betekende dat men voor de prijs van 1 bioscoopkaartje zowel een 'A-film' als een lowbudgetfilm te zien kreeg.

Vanaf eind jaren vijftig verdween de film noir stilaan van het programma. Hierbij speelden de volgende ontwikkelingen vermoedelijk een grote rol:.

De term film noir, in bedacht door criticus Nino Frank, werd maar zelden gebruikt door filmmakers, critici en fans, en vond pas echt ingang enkele decennia later. Hoewel er sinds de vroege jaren nog slechts weinig nieuwe grote films in het klassieke film noir-genre uitkwamen, was er wel sprake van aanzienlijke invloed op andere genres. Deze films nemen meestal zowel thematische als visuele elementen over die doen denken aan film noir. Vaak werden deze neo noirs, net als de klassieke films noirs, uitgebracht door producenten van independent films , kleinere filmstudio's.

Pogingen van filmcritici tot definiëren van film noir vonden plaats vanaf de jaren zeventig , en er was een tendens om hieronder alleen de films op te nemen uit de 'klassieke' periode': De laatste jaren wordt er echter wat flexibeler omgesprongen met de term, waarbij zowel vooroorlogse films worden opgenomen als films daterend van na deze klassieke periode.

Deze latere films worden neo noir genoemd, en een subgenre ervan krijgt de naam tech noir. Een voorbeeld van dit laatste is The Terminator , een film waarin technologie een vooraanstaande en bedreigende rol speelt. Hieronder volgt een kort overzicht van de post-noir-producties vanaf de jaren zestig zie verder het hoofdartikel Neo noir.

Hoewel het moeilijk is om een lijn te trekken tussen sommige van de noir-films van de vroege jaren zoals Blast of Silence en Cape Fear en de noirs van de late jaren , is het duidelijk dat nieuwe trends ontstaan in het postklassieke tijdperk. The Manchurian Candidate , geregisseerd door John Frankenheimer , Shock Corridor , geregisseerd door Samuel Fuller, en Brainstorm , geregisseerd door de ervaren noir-acteur William Conrad , behandelen alle het thema van de geestelijke ontreddering in de stijl van de film noir.

Met de populaire reeks The Fugitive maakten de televisiekijkers kennis met de klassieke noir-thema's en noir-sfeer. Van de Franse regisseur Jean-Luc Godard verscheen À bout de souffle in , dat duidelijk geïnspireerd was op de misdaadfilms met Humphrey Bogart. Andere films die zich in de traditie van de oorspronkelijke film noir plaatsten, waren John Boormans Point Blank , en Alan J. Pakula 's Klute Ook Fassbinder maakte met Liebe ist kälter als der Tod een hommage aan het film noir-genre.

Het personage Philip Marlowe , de prototypische hard-boiled detective , wordt hier wat 'oneerbiedig' tegenover de film noir-mythe neergezet als een onaangepast buitenbeentje, die alle voeling met de hedendaagse zeden heeft verloren. De meest spraakmakende van de neo noirs uit die tijd was regisseur Roman Polanski 's Chinatown uit Het speelt zich af in het Los Angeles van , een geliefde noir-setting.

Naarmate de stijl van de film noir evolueerde, werden de sfeer en de belichting donkerder, de personages corrupter, en de thema's en de toon fatalistischer. Zo bracht Martin Scorsese in met Taxi Driver een radicale, bloederige neo noir met de stilistische kenmerken van de klassieke film noir: Een aantal van de noirs uit de jaren zeventig waren in feite remakes van de klassiekers, zoals bijvoorbeeld Thieves Like Us en Farewell, My Lovely Aan het begin van deze periode kwam Scorseses meesterwerk Raging Bull in de bioscoopzalen: Body Heat , de film van Lawrence Kasdan die het daaropvolgende jaar werd uitgebracht, herinnert vooral door de zwoele, erotiserende sfeer aan enkele klassieke films noirs.

Het succes van deze atypische film had tot gevolg dat enkele belangrijke Hollywoodstudio's inzagen dat er voor deze soort films een markt was. Neo noir-films werden opgenomen in de mainstream , en sommige ervan brachten de studio's zelfs veel geld op. Succesrijke neo noirs waren Black Widow , Shattered en Final Analysis , maar het was vooral Basic Instinct van Paul Verhoeven dat de kassa's deed rinkelen.

Deze film toonde ook aan hoe het polychrome palet van neo noirs veel van de expressionistische effecten van de klassieke zwart-witnoirs kon reproduceren. Werkend met over het algemeen kleine budgetten creëerden de gebroeders Joel en Ethan Coen een van de meest uitgebreide, door klassieke noir film beïnvloede oeuvres, met films als Blood Simple en Fargo Een andere grote naam in dit genre is Quentin Tarantino , schrijver en regisseur van tegelijk harde en geestige neo noirs zoals Reservoir Dogs en Pulp Fiction De neo noir-stijl drukte in deze periode ook zijn stempel op televisiereeksen als Miami Vice — en Crime Story — Tech noir ook bekend als sciencefiction noir is een wat aparte loot van de film noir-familie die in deze periode opgang maakte.

Het is een cross-over -genre met een combinatie van film noir en sciencefiction , zoals te zien in Alien , Blade Runner , The Terminator en The Matrix Following , het zwart-witdebuut uit van de Britse regisseur Christopher Nolan , was een openlijk eerbetoon aan de klassieke noir.

Tijdens het eerste decennium van de nieuwe eeuw was hij een van de grootste Hollywood-regisseurs van de neo noir met het veelgeprezen Memento , de remake van Insomnia , en zijn superhelden-films, Batman Begins en The Dark Knight Met extreem gewelddadige films zoals Sympathy for Mr Vengeance en Thirst is Park Chan-wook van Zuid-Korea de meest prominente regisseur buiten de Verenigde Staten die regelmatig in de noir-stijl werkt.

De commercieel succesvolste neo noir tot hiertoe van deze periode is Sin City , geregisseerd door Robert Rodriguez , een extravagante, gestileerd zwart-wit geschoten film met hier en daar wat kleur. Andere voorbeelden van geslaagde films met neo noir-ingrediënten die na verschenen zijn:. Ook op televisie blijft neo noir het goed doen. Veronica Mars is een populaire Amerikaanse televisieserie in film noir-stijl over een vrouwelijke student en privédetective; de reeks ging van start in Niettegenstaande er tegen een einde kwam aan de klassieke film noir-periode, blijft deze stijl van filmen dus nog steeds een grote invloed uitoefenen op de hedendaagse filmproductie.

De stijl van films noirs leent zich goed tot parodie. De oorspronkelijke makers in de jaren veertig en vijftig van deze films waren niet bewust bezig met het maken van "films noirs". Filmcriticus en journalist Chris Fujiwara stelt daarom dat "they didn't think of them as 'films noir'; they thought they were making crime films, thrillers, mysteries, and romantic melodramas" [4] ze dachten dus dat ze misdaadfilms, thrillers, mysteryfilms en romantische melodrama's maakten.

Pas toen na de Tweede Wereldoorlog en na het einde van de censuur door de Duitse bezetters de Franse filmrecensenten de Amerikaanse films te zien kregen die in de oorlog gemaakt waren, ontstond het idee dat het hier om een aparte groep films ging. Film noir zoals ze hun ontdekking doopten was volgens hen een weerspiegeling van het pessimisme in deze sombere oorlogsperiode, en de corrupte en claustrofobische wereld van de film noir belichaamde deze existentiële angsten en het verlies van alle idealisme.

De discussie of film noir als genre dan wel als stijl moet worden beschouwd, is nog steeds gaande. In verscheen in het Brits tijdschrift Cinema bijvoorbeeld een artikel van Raymond Durgnat met de titel "Paint it Black: Hij was van oordeel dat film noir geen genre was zoals de western of de gangsterfilm , maar kwam niet veel verder dan de vaststelling dat deze films bepaald werden door motief en sfeer motif and tone. Ook Paul Schrader kwam tot de conclusie dat het niet om een genre ging.

Aan dezelfde zijde vinden we ook James Monaco, die in 'American Film Now' aangeeft dat film noir niet een genre is maar een stijl. James Darnico in 'Film Noir: A Modest Proposal' uit [5] verdedigt de visie dat het wel een genre is, terwijl hij echter niet overtuigd is van het bestaan van een gemeenschappelijke stijl. Paul Kerr [6] verdedigt ook de genre-visie en wijst erop dat een van de opvallendste kenmerken van de stijl, de low-keybelichting , eigenlijk uit nood ontstaan is door een gebrek aan budget voor deze B-films.

Hoe dan ook, film noir leende in de jaren veertig elementen uit misdaad -, detective - en mysterygenres. Hierbij werd een nieuwe vorm van cinema gecreëerd met een aantal nieuwe karakteristieken. Film noir wordt vaak beschreven als in wezen pessimistisch. De noir-verhalen gaan immers typisch over mensen die gevangen zitten in ongewenste situaties, en die strijdend tegen het willekeurige en onverschillige lot ten onder gaan. Deze films worden gezien als de afbeelding van een wereld die inherent corrupt is.

De klassieke film noir wordt vaak in verband gebracht met de Amerikaanse maatschappij van de periode waarin deze films ontstonden. Zij reflecteren het gevoel van angst en vervreemding in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog.

Van films noirs uit de jaren vijftig zoals Kiss Me Deadly , die verschenen op het hoogtepunt van de Rode Angst , wordt ook gezegd dat zij de culturele paranoia weergeven. Volgens sommige filmcritici, zoals Paul Schrader in zijn essay uit , wordt film noir zelfs hoofdzakelijk gedefinieerd door de sfeer. Omdat Film noir personages en verhalen opvoert die tegen traditionele familie waarden ingaan, zegt men dat deze films gekenmerkt worden door "morele ambiguïteit".

Nochtans legde de Hays Code tussen en aan de grote Amerikaanse filmstudio's een vrij verregaande morele censuur op.

Bijgevolg moesten filmmakers er in die periode op toezien dat in hun verhaal standvastigheid en deugd werden beloond en zondaars hun terechte straf kregen.

Heel wat van de latere films noirs lappen dergelijke conventies echter aan hun laars, en in films als Chinatown bijvoorbeeld kan de misdaad wel triomferen. Heel vaak draait het verhaal in een film noir rond een cynisch, hardvochtig, gedesillusioneerd mannelijk personage, vertolkt door acteurs als Robert Mitchum , Fred MacMurray en Humphrey Bogart.

De protagonist wordt typisch geconfronteerd met een mooie, maar promiscue , amorele, dubbelspel spelende en verleidelijke femme fatale , vertolkt door bijvoorbeeld Mary Astor , Veronica Lake , Jane Greer , Barbara Stanwyck of Lana Turner. Zij maakt gebruik van haar vrouwelijke listen en seksualiteit om hem zodanig te manipuleren dat hij uiteindelijk bijvoorbeeld een moord in de schoenen geschoven krijgt. Het is geen fraai beeld dat film noir van de vrouw schetst als onafhankelijk, manipulerend roofdier.

Zo zijn er nog heel wat traditionele waarden die in deze films worden ondergraven. Niet alleen het kerngezin ligt onder vuur bij film noir, maar ook heel wat andere sociale instituten. Het strafrechtelijk systeem wordt als incompetent voorgesteld, de politie als corrupt, en zelfs de federale overheid is in film noir een bedreigend instituut.

Heel wat titels van films noirs verwijzen trouwens al naar deze donkere toon en inhoud: In het algemeen gaat film noir in tegen de door mainstream -Hollywoodproducties gekoesterde familiewaarden en geeft daar in de periode van de Koude Oorlog pessimisme en scepticisme voor in de plaats.

Zonder dat deze zich ervan bewust waren, hadden de vroege film noir-regisseurs een nieuwe filmstijl geïntroduceerd met een eigen thematiek en visuele stijl, die een breuk betekende met films als The Wizard of Oz en Gone With the Wind die uiteindelijk nog sterk de familiewaarden benadrukten.

Parodieën van films noirs spelen graag in op steeds weerkerende visuele motieven: Veel met film noir geassocieerde effecten worden bereikt door mise-en-scène en bewuste manipulatie van belichting en filmcamera. Geen enkele van de hieronder genoemde kenmerken zoals belichting, camerahoek en perspectief behoort echter uitsluitend toe aan de film noir. Vroegere filmmakers, met name van de expressionistische film , maakten eveneens gebruik van bijvoorbeeld sterke contrasten en vreemde kadreringen.

In de film noir-cyclus leidt het gebruik van deze elementen echter tot een opvallend consistente visuele stijl met volgende kenmerken:. Een filmisch archetype is een personage, plaats of ding, dat herhaaldelijk voorkomt in films met een bepaalde stijl of karakterisering. Archetypes die vaak geassocieerd worden met film noir zijn de femme fatale en de hard-boiled detective. Daarnaast kan ook de hele setting van een film noir als archetypisch worden gezien: De rolmodellen die film noir de kijker voorschotelt de stoere man, de verleidelijke vrouw krijgen nogal wat kritiek van sommige filmcritici zoals Janey Place.

In Women in Film Noir [8] stelt ze dat film noir a male fantasy een mannelijke fantasie is waarin de vrouw hoofdzakelijk door haar seksualiteit wordt gedefinieerd, en waarin de tegenpolen van de archetypen — de 'dark lady' en de 'virgin' maagd — tegenover elkaar worden uitgespeeld. Aan de andere kant, zo stelt ze, laat film noir ook sterke, actieve en intelligente vrouwen zien.

De meestal mannelijke protagonist van een film noir is eerder een antiheld. Hij lijkt niet op de typische held die in andere films wordt opgevoerd, maar precies door zijn gebreken kan het publiek zich met hem identificeren. Vaak houdt het personage er een dubbelzinnige moraal op na en ontbeert het heldhaftige eigenschappen als moed, eerlijkheid of edelmoedigheid. Hij kan hard, maar toch sympathiek zijn, en zwakheden vertonen. Hard-boiled detectives en andere cynische avonturiers zijn literaire personages die opduiken in verhalen van Dashiell Hammett, Raymond Chandler en Ernest Hemingway.

Ze zijn hard en cynisch, maar ook romantisch , en laten zich in de film noirverhalen al dan niet gewillig manipuleren door de femme fatale. Het genre vindt zijn oorsprong in de vooroorlogse The Thin Man -series van Hammett waarin William Powell , Myrna Loy en Asta de hond gelukkig en gesofisticeerd samenleven en misdaden oplossen. Robert Mitchum zet in Build My Gallows High 'Out of the Past' een geslepen privédetective neer die valt voor de charmes van een onbetrouwbare vrouw.

De acteur die waarschijnlijk het meest succesvol de rol van de hard-boiled detective speelde, was Humphrey Bogart. De held uit de film noir evolueert ook met de tijd. Hij is de tough guy zoals schrijver Dashiell Hammett hem neerzette in zijn verhaal. Naarmate de noirperiode vorderde, leken de helden echter meer en meer kwetsbaar en onderhevig te worden aan krachten buiten henzelf waar ze geen controle over hadden.

In Pushover , met Fred MacMurray als protagonist, wordt de detective zelfs een misdadiger. In het tijdperk van de klassieke film noir verscheen de femme fatale bijna onvermijdelijk in elk verhaal. Een voorbeeld ervan vinden we bij de bezitterige en narcistische Ellen Brent Harland gespeeld door Gene Tierney in Leave Her to Heaven , die voor niets terugdeinst om haar man aan zich te binden.

Only the Brave 4 — Michel van Dam , My Generation 4 — Daniel Singelenberg , Films op tv de komende dagen The Disappearance of Eleanor Rigby: Her Vandaag , Ocean's Eleven Morgen , Jurassic Park Ma 11 juni , John Wick Di 12 juni , Live Free or Die Hard Wo 13 juni , Bioscoop top 10 01 2 Deadpool 2.

A Star Wars Story. Laatst beoordeelde films Left Behind Bridge to Terabithia Dummie de Mummie Kies een jaar Alle jaren Kies periode - - - - - - - - - - - - -

..Prive prostitutie dikke tieten gangbang

  • ZWARTE KALE KUT SEXDATE GRATIS
  • Sex gratis amateur gratis sex venlo
  • Harde nl film d
  • Op deze foto zie je niet de inwoners, maar rechts wel Metro-redacteur Iris die vorige week al een bezoekje bracht aan Utopia 2. Doe je dat, dan kun je kaartjes krijgen voor een van de optredens in Cardiff, Glasgow, Manchester of Londen. Deze femme fatale voert de mannelijke noir-held weg van het onbereikbaar ideaal van een normaal, maar saai gezin.

Bossex mag ik je kutje likken